Na dvoře

Na dvoře »

Onehdá jsem na dvoře

jal se učit pokoře:

omýval jsem broučkům nohy.

 

Někteří hned umřeli,

jiní šli dom o berli,

mám-li vydat účet strohý.

 

Ono není snadné,

když to na tě padne,

najít pro věc správný cit...

 

Teď sedím sám na dvoře

opuštěný, protože

ta havěť tu už se mnou nechce být.

 

© 2012 Many More

Many More, 12.10.2012 20:26

Google vyhledávání:

 
nahoru